Přejít na obsah
Co se podařilo během let 2014-2018

Posuďte sami, jak jsme v minulém volebním období pracovali a projděme si náš program pro období 2014 až 2018 a jeho plnění...

S naplánovaným ukončením oprav silnice I. třídy, ulic Opavská-Hlučínská, budeme podporovat také nutnou výměnu obrub a opravu chodníků
     – opraveny byly celé popř. části ulic např. Opavská, Hlučínská, Čemenka, Štěpánkovická, Novodvorská, Mírová a další.
Chceme řešit dopravní situaci ve městě revizí dopravní obslužnosti a zpracováním návrhu parkování vozidel ve městě
     – byl proveden audit dopravní bezpečnosti, podle nějž budou v budoucnu realizována dílčí opatření.
Budeme pokračovat v započaté obnově ulice Náměstí
    – je připravena projektová dokumentace.
Dokončení přípravy stavebních parcel k prodeji v lokalitě Hranice, Böhmova
    – parcely byly připraveny a následně prodány.
Chceme vytvořit technické služby jako samostatný subjekt, s možností jejich využití občany města
    – město zvažuje, zda je provozování technických služeb pro město a občany finančně nejvýhodnější varianta.
Budeme podporovat výsadbu nové veřejné zeleně a péči o zeleň stávající
   – Proběhla výsadba zeleně u kaple sv. Jana Křtitele, na kruhovém objezdu, u ZŠ Kouty, okolo cyklostezky, v areálech Mezivodky a Olšinky
Budeme podporovat solidaritu s občany, kteří si z důvodu stáří, zdravotního nebo mentálního postižení nemohou zajistit své potřeby:
      Zřízení terapeutické dílny
      – je připravena projektová dokumentace, požádáno o stavební povolení a přidělená dotace je ve výši 95% celkové částky.
      Zřízení odlehčovací služby péče o seniory v případě, kdy jejich rodina se o ně nemůže na přechodnou dobu postarat
      – podporovali jsme sociální služby na území města.
      Se souhlasem majitelů chceme řešit bezbariérový přístup do 2. patra budovy zdravotního střediska
      – město finančně podporovalo realizaci stavby výtahu.
Budeme dále aktivně podporovat společenský a kulturní život ve městě, pestrost nabídky tradičních sportů a činnost spolků
     – podporovali jsme přidělování dotací spolkům, zájmovým sdružením apod., místní organizace KDU pořádá Lidový bál,
        připravuje dětské dny ve farním areálu, podílí   se na přípravě farních táborů.
Budeme usilovat o zajištění finančních prostředků na realizaci výstavby připraveného projektu cyklotrasy Kravaře – Dolní Benešov.
       Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek
     – byla získána dotace ve výši 95% a bylo započato se stavbou.
Budeme podporovat možnosti ekologického vytápění
     – na MěÚ působí pracovníci, kteří zdarma pomáhají občanům města při vyřízení dotace, město poskytuje možnost bezúročné finanční zápůjčky
Budeme hájit úctu k tradičním křesťanským hodnotám, i nadále chceme podporovat aktivity pro rodiny


Návrat na obsah