Přejít na obsah

O nás


KDU-ČSL

 - hájí důstojnost, svobodu a práva člověka
 - vychází z  křesťanských principů a humanismu
 - podporuje rodinu jako přirozené prostředí pro vývoj člověka
 - je solidární s  potřebnými
 - je konzervatívní, nepodléhá modernímu extrémismu
 - hájí princip soukromého majetku,

ČSL v  Kravařích

V listopadu 1920 nastupuje do Německých Kravař řídící učitel Čeněk Hromádník. Je rovněž místopředsedou Československé strany lidové hlučínského okresu. Založil místní organizaci na Dvořisku, kde se stali nejsilnější českou stranou. V Kravařích a Koutech měli naprostou většinu němečtí lidovci.
Během války politické strany nebyly.
V červnu 1945 byla v  Kravařích zalořena Československá strana lidová. Působila zde až do konce roku 1948.
Po sametové revoluci se 20. Dubna 1990 ČSL v Kravařích podařilo nově založit a působí zde do této doby.


Návrat na obsah