Přejít na obsah
Co se podařilo během let 2018-2022


Posuďte sami, jak jsme v minulém volebním období pracovali:


Seznam investičních i neinvestičních akcí + zřízení nových služeb pro občany

- Semafor Bolatická, Opavská
- Oprava střechy na hasičárně v Koutech
- Sportovní areál Olšinky
- Městský hřbitov v Koutech

- MŠ Kravaře – nástavba a přístavba – 2 oddělení

- MŠ Kouty – rozšíření prostoru, úprava sociálních zařízení, herní prvek
- MŠ Kouty – zázemí pro zaměstnance
- CVČ – nástavba a stavební úpravy v objektu
- CVČ – zahrada, herní prvky
- ZUŠ – elektrické rozvody, vybavení učeben
- Domov pro seniory sv. Hedviky – klimatizace
- Sociálně terapeutická dílna
- Revitalizace zámeckého parku – výsadba
- ZŠ Kouty – učebna TV – tělocvična
- ZŠ Kouty – vybavení IT učebny
- ZŠ Kouty – vybavení školní družiny
- ZŠ Kravaře – fotovoltaika + nová kotelna
- ZŠ Kravaře – nové osvětlení v celé budově
- ZŠ Kravaře – nová počítačová učebna + vybavení
- ZŠ Kravaře – rekonstrukce soc. zařízení – 3. patra
- Nové Turistické informační centrum na zámku
- Cyklostezky – Štítina – Kravaře, Kravaře – Dolní Benešov
- Dětské hřiště – ul. Štěpánkovická a Dvořisko (zakoupení nových herních prvků)
- Provoz sběrného dvora – otevřen 29.5.2018 – zlepšení a zkvalitnění služeb
- Elektronická úřední deska
- Cyklonabíjecí stanice pro elektrokola
- Vybudování spojovacího chodníku Mezivodky – zámek - osvětlení
- Nákup pozemků u aquaparku
- Vyřešené majetkové vztahy – Aquapark

- Obnova pamětních desek v kostele + památníky
- Efekt 2021 – výměna veřejného osvětlení za úsporné
- Úprava křižovatek – Kostelní, Tyršova (projektová dokumentace)
- Převzali jsme fotbalový areál

- Bytový dům Komenského – dořešeny vlastnické vztahy, vybavení bytů, oprava kanalizace a suterénu
- Vybudování přechodů
- Celá řada projektových dokumentací
- Náměstí Kravaře


Zámek
- Restaurování zámecké fresky v kapli
- Elektroinstalace pravého křídla
- Prostory pro zámeckou kavárnu
- Dokončení oprav střešní krytiny – poslední etapa
- Očkovací centrum
- Multifunkční místnost – pro školy a spolky
- Oprava věžičky
- Umístění hodin na průčelí zámku + vrácení kříže na věžičku

Služba občanům
- Zřídili jsme senior taxi
Zřídili jsme službu Senior Taxi pro naše občany. Tato služba funguje od 1. července 2019 a mohou ji využívat občané od sedmdesáti let a občané mladší, pokud jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Město tuto službu finančně podporuje a občan si za jednu jízdu zaplatí jen 20 Kč, pokud cestuje do knihovny, na úřad, do kostelů nebo do zdravotnického zařízení v Kravařích. Auto je v provozu každý den od 6 do 15 hodin. Tato služba je velmi oblíbená a mezi seniory hojně využívaná. Senior taxi budeme i nadále podporovat a počítáme i s dalším rozšířením.

- Začala fungovat právní poradna Eurotopia
- Kontaktní místo asistenční služby DOMA
- Tichá linka na úřadě
- Podpořili jsme kotlíkové dotace – 5.000,- pro občana, který žádal o KT
- Poradenství v oblasti žádostí o kotlíkové dotace
- Bezúročné půjčky pro občany – kotlíkové dotace
- Forenzní značení kol
- Příprava Portál Občana

Zeleň
- Revitalizace zámeckého parku
- Parčík p. Bezruče
- Třešňová alej ul. Novodvorská
- Výsadba stromů – ul. Potočná, ul. Lelkova, parkoviště u hřbitova v Koutech
- Remízka Křeménky směr Bolatice

Ocenění město pro byznys – skvělé umístění

Ocenění Zlatý laik a Radniční listy

Ukliďme celé Česko

Zvládli jsme Covid i Ukrajinu (jazykové kurzy pro uprchlíky, velká sbírka, setkání)


Návrat na obsah