Přejít na obsah

Volební tým KDU-ČSL v roce 2022

       Co chceme uskutečnit:

Nechceme se podbízet nereálnými sliby a líbivými hesly. Nabízíme Vám, podle našeho názoru, uskutečnitelný program, který přinese užitek co největšímu počtu občanů našeho města. Nejsou to gigantické projekty, jde spíše o více menších či středně velkých projektů, které mohou zlepšit život v našem městě.
 
1.   Podpora opatření pro zlepšení ekologických podmínek  
       
kotlíkové dotace – vč. poradenství pro vyřízení dotace,
       
výsadba zeleně
       
sběr a třídění odpadů – rozšíření sběrného dvoru

2.   
Pokračování v postupné realizaci obnovy historického centra města Kravař
       ul. Náměstí, ul. Petra z Kravař, ul. Novodvorská

3.   Přístavba tělocvičny u ZŠ Kouty

4.   Zatraktivnění zelených ploch ve městě
       parčík u ZŠ v Kravařích, parčík na ul. Petra Bezruče, Mezivodky, Dvořisko

5.   Dobudování a modernizace sportovního areálu Olšinky

6.   
Podpora výstavby cyklostezek Dolní Benešov, Bolatice, Štítina

7.   
Hřbitov Kouty – rozšíření

8.   
Rozšíření kapacity Mateřské školy na ulici Petra z Kravař

9.   
Podpora rodin a aktivit pro děti ve městě, úcta k tradicím a křesťanským hodnotám

10.
Realizace terapeutických dílen

11.
Modernizace velké tělocvičny při ZŠ v Kravařích

12.
Podpora spolků, kulturního vyžití a sportovních aktivit ve městě

13.
Pokračování v opravách zámku Kravaře
       střecha, restaurování fresky v zámecké kapli

14.
Realizace úprav zahrady Centra volného času

15.
Zavedení služby Senior taxi

Návrat na obsah